Filtry

Naše nabídka filtrů je založena na produktech nejvyšší kvality britské firmy Air Safety Ltd.

Filtry Air Safety dosahují účinnosti až 99.99999% ("pět devítek") a podléhají každoročním nezávislým klinickým testům v Británii a USA.
Jsou schváleny dle norem ISO 9001 a BS EN 46001 a nesou značku CE.

V nabídce jsou bakteriální a virové filtry, bakteriální a virové filtry HME (zvlhčovací), dětské filtry, sací filtry, filtry pro spirometrii.

Jak funguje filtr?

Díky své speciální pórovité struktuře filtr působí jako bakteriální a virová bariéra a chrání jak pacienta, tak dýchací přístroj. Pro lepší ochranu jsou dnes běžně používány filtry elektrostatické, jejichž polypropylenová vlákna jsou elektricky nabita.

Bakteriální účinnost (čistota) filtru

Účinnost (či čistota) filtru se odvozuje od množství mikroorganismů, které filtr propustí. Udává se v procentech a čím je tato hodnota vyšší, tím méně mikroorganismů filtr propustí. Filtry firmy Air Safety dosahují účinnosti čtyř až pěti devítek. Účinnost je každoročně nezávisle testována.

HME (zvlhčovací) filtry

Je-li pacient dlouhodobě intubovaný, hrozí mu nebezpečí vysušení horních cest dýchacích, které může vést k vážnému poškození tkáně a zvýšenému riziku infekcí. HME filtry mají schopnost dýchací cesty pacienta zvlhčovat a zabránit tak jejich vysoušení a poškození. Filtry Air Safety se vyznačují vysokým zvlhčovacím výkonem 30 až 34mg.L-1

Upozornění

Pro každého jednotlivého pacienta je nutno použít nový filtr. Zvláště pak upozorňujeme na nutnost používat filtry typu Spiroguard při ambulantních spirometrických vyšetřeních jako ochranu pacienta před nákazou a přístroje před kontaminací.


Copyright 2003-2018 Anres spol. s r. o., anres@anres.cz, Pod Drinopolem 4, 169 00 Praha 6